Gezici’nin Ni­san Anketinde AKP’ye ŞokAn­ke­tör­ler de­nek­le­re “Hü­kü­me­tin ka­rar al­ma sü­re­cin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’n­dan ba­ğım­sız ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­nu da yö­nelt­miş­ler. Hal­kın ce­va­bı yüz­de 64,7 ora­nın­da “E­ve­t” ol­muş.

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
YORUMLAR - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.