Gezici’nin Ni­san Anketinde AKP’ye Şok“Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın gö­rev sü­re­si bo­yun­ca ta­raf­sız ola­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor mu­su­nuz?” so­ru­su­na ve­ri­len ce­vap­lar da dü­şün­dü­rü­cü. So­nuç­la­ra ba­kı­lır­sa hal­kın yüz­de 66,3’ü Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ta­raf­sız ola­ca­ğı­na inan­mı­yor. Bu­ra­da en dik­kat çe­ki­ci yan, AK­P’­ye oy ve­ren seç­men­le­rin yüz­de 46’sı­nın bi­le Cum­hur­baş­ka­nı­’nın ta­raf­sız­lı­ğı­na duy­du­ğu inan­cı­nı yi­tir­miş ol­ma­sı…

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
YORUMLAR - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.