Gezici’nin Ni­san Anketinde AKP’ye ŞokÖr­nek­le­rin se­çil­me­sin­de, te­sa­dü­fi ör­nek­le­me yön­te­min­den ta­ba­ka­lı ör­nek­le­me yön­te­mi kul­la­nı­lıp, gö­rü­şü­le­cek de­nek­le­rin be­lir­len­me­sin­de ise cin­si­yet ve yaş ko­ta­sı uy­gu­lan­mış­tır.

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
YORUMLAR - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.