Gezici’nin Ni­san Anketinde AKP’ye ŞokAraş­tır­ma so­nuç­la­rı ge­rek sa­ha­da, ge­rek­se bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da çe­şit­li kon­trol­le­re ta­bi tu­tul­muş, el­de edi­len bul­gu­la­rın tu­tar­lı­lı­ğı göz­lem­len­miş­tir. Araş­tır­ma­nın ha­ta pa­yı gü­ven ara­lı­ğı sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de % 1,5’dir.

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
YORUMLAR - 1 YORUM
  1. Müşerref Akbaş dedi ki:

    Hayır anlamadığım şu oranlara bakıyorum halinden memnun olan kişi az herkes şikayetçi gibi ama orana bak %40..Bu oranı bile almaması gerekiyor..yani millet beğenmediği halde akp ye oy verecek gibi bir sonuç var..Garip.