Gezici’nin Ni­san Anketinde AKP’ye ŞokSözcü’nün haberine göre, Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin 9-12 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da yap­tı­ğı an­ke­tin so­nuç­la­rı­nı göre Or­ta­ya çı­kan tab­lo­, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Baş­kan­lık Ana­ya­sa­sı için is­te­di­ği 400, re­fe­ran­dum için ta­lep et­ti­ği 335 mil­let­ve­ki­li ar­tık bir ha­yal ola­rak kal­ma­ya mah­kum.

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
YORUMLAR - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.