Gezici’nin Ni­san Anketinde AKP’ye ŞokBu­ra­da dik­kat edil­me­si ge­re­ken en önem­li nok­ta, ve­ri­le­rin bu­gün için ge­çer­li ol­ma­sı. Zi­ra ba­ğım­sız ka­mu­oyu araş­tır­ma­cı­la­rı, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın se­çim gü­nü yak­laş­tık­ça par­ti­si­nin kay­bı­nı dur­dur­mak ve oy­la­rı­nı artı­ra­bil­mek için her tür­lü ham­le­yi ya­pa­bi­le­ce­ği gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor­lar. Do­la­yı­sıy­la mu­ha­le­fet­te­ki par­ti­le­rin oy oran­la­rı­nı yük­sel­te­bil­mek için çok ça­lış­ma­la­rı ge­re­ki­yor.

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
YORUMLAR - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.