Gezici’nin Ni­san Anketinde AKP’ye Şokİş­te an­ke­te gö­re par­ti­le­re gi­den oy­la­rın son du­ru­mu: Hal­ka ilk ola­rak “7 Ha­zi­ran 2015 se­çim­le­rin­de han­gi si­ya­si par­ti­ye oy ve­re­cek­si­niz?” so­ru­su­nu yö­nel­ten Ge­zi­ci Şir­ke­ti­’nin an­ke­tör­le­ri aşa­ğı­da­ki ce­vap­lar­la kar­şı­laş­mış­lar:

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
YORUMLAR - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.