Tam 122 Araştırma’nın Çok Çarpıcı Analizi

22.05.2015
1.863
A+
A-


ABD’de kurulan Radar Politik Analiz, genel seçimlere yönelik araştırma şirketlerinin son 6 yılda yaptıkları 122 araştırmayı analiz etti. Yapılan analiz neticesinde 8 Haziran sabahı nasıl bir tablo ile karşılaşacağımıza yönelik olası sonuçlara ulaşmaya çalıştılar.

Radar Politik Analiz, 2015 Mart ayında Mehmet Mert ve Kaan Ülgen tarafından Şikago’da kurulmuştur.
Misyonumuz çerçevesinde Türkiye’de very odaklı siyasi analize ve siyasi verilerin erişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamdaki çalışmalarımızın başında da 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’ni tahmin etmek amacıyla hazırladığımız modelimiz gelmektedir.

Tam 122 Araştırma'nın Çok Çarpıcı Analizi

Üzerinde 2 ayı aşkın süredir yoğun çalışmalar yaptığımız modelin Türkiye’de henüz benzerine rastlamadığımız ve sizin de konuyla ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz için, modelimizin kurgusunu ve sonuçlarını sizinle de paylaşmak istedik.

Model, örneklemimizdeki 11 anket şirketinin 2009’dan günümüze yayınladığı 122 anketi kapsıyor. Daha önce, çeşitli makalelerde, güncel anket sonuçlarından hareketle 7 Haziran Seçimleri’ni tahmin etmeye çalışan bazı çalışmalar görmüştük. Ancak bu çalışmayıdiğerlerindenayıran önemli bazı farklar var.

İlk olarak, bu modelde bütün anket şirketlerinin 2009’dan bu yana yayınladıkları her bir ankette, dört partinin her biri için yüzdesel olarak ne kadar saptığını, hem mutlak değer hem de artı-eksi olarak hesaplandı. Bu yaklışımın iki temel gerekçesi var.

Birincisi, eğer bir anket şirketi bir partinin oyunu geçmişten günümüze çok iyi kestirmiş ancak başka bir partide ciddi bir yanılma göstermişse bunu kontrol etmek ve ikinci olarak da eğer bazı anket şirketleri sistemtatik olarak bazı partiler için artı bazı partiler için ise eksi yönde tahmin yapmış ise, bunu hesaba katmak.

Türkiye’de anket şirketlerinin belirli bir parti veya ideolojiye yakın tahminler yapmakla sıklıkla itham edilebildiği düşünüldüğünde sapma odaklı bir analizin önemi bir kez daha görülmüş oluyor.

Bunun yanında, il bazlı anketleri hesaba katarken de, sapmaları ilin nüfusuna göre ağırlıklandırıldı. Örneğin, bir anket şirketinin Adana’da AKP oyunu hesaplarkenki %15 sapması ile, Türkiye geneli AKP oyundaki sapmasını bir tutulmadı. İstatistiksel olarak küçük örneklemlerin tahmini zor olduğundan, küçük illerdeki sapmalar daha düşük ağırlıklandırıldı. Ayrıca, bir şirket, bir seçim için birden çok tahmin yayınlamışsa, bu tahminlerdeki sapmaları anketin yayınlanma tarihine göre deağırlıklandırıldı.

Yani, seçime yakın anketlerdeki sapmaların ağırlığı daha fazla oldu. Seçimlerdeki katılım oranı da modelin dikkate aldığı bir değişken. Düşük katılımlı seçimlerdeki sapmalara katılım oranı mertebesinde, daha düşük ağırlık verildi.
Son olarak, model, her bir anket şirketi için hesapladığımız nihai sapmaları, bu şirketlerin 2015 seçim tahminlerine uyguladi.

Örneğin, bir anket şirketinin ağırlıklandırılmış tarihsel AKP sapması +%10 (yani AKP’yi olduğundan %10 yüksek tahmin etmişse) ise ve bu şirket AKP için %40’lik bir oy öngörüyorsa, şirketin modelde “işaret ettiği AKP oyu” %36 oldu. Bu yöntemle, bazı partilerin bazı anket şirketleri tarafından tutarlı şekilde yüksek veya düşük tahmin edilmesinin etkisini ortadan kalktı.

Bu yaklaşım, her bir anket şirketinin her bir parti ile ilgili tahmin ve sapmalarına uygulandı. En son adımda ise, bu “işaret edilen oylar” şirketlerin her bir parti için, bu sefer mutlak değer bazında yaptıkları sapmalara göre (yani artı-eksi yönü dikakte almayan) ağırlıklandırıldı ve toplandı. Mutlak değer bazında düşük sapma yapan şirketin “işaret ettiği oyun” ağırlığı mutlak değer bazında yüksek sapma yapan şirketten fazla oldu. Aynı şekilde, bir şirket AKP için yüksek ağırlığa sahıpken, CHP için düşük ağırlığa sahip olabildi.

Örneklemimizdeki 11 anket şirketinin, 6 yıllık süredeki, 122 anketine bakıldığında bazı anket şirketlerinin bazı partiler için normalden düşük veya yüksek sonuçlar verdiğı görünmekte.

Örneğin, Gezici Anket Şirketi, 11 şirket içinde AKP için en düşük tahminleri yapan şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin, ağırlıklandırılmış toplam sapması AKP için -%4.8 dolayında.

Gezici, aynı zamanda 11 şirket içinde CHP ve MHP oylarını da en yüksek tahmin eden şirket. Şirket, CHP oylarını +%10.5, MHP oylarını ise, +%16.8 sapmayla tahmin etmiş.

AKP oylarını en yüksek tahmin eden şirket ise KONDA olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin AKP oylarındaki tarihsel, ağırlıklandıırlmiş kumulatif sapması +%7.6. KONDA aynı zamanda MHP’yi de en düşük tahmin eden şirket. Buradaki sapma, eksi yönde %10.6. CHP’yi en düşük tahmin eden şirket ise eksi yöndeki %0.7’lik sapmasıyla MAK Danışmanlık. HDP’nin öncülü olan parti ve adaylarda ise, en yüksek tahmin yine +%12’lik sapmayla Gezici’ye ait. En düşük öngörüler ise, -%17’lik sapmasıyla Optimar’dan gelmekte.

21 Mayıs 2015 itibariyle güncellenmiş modelimizin sonuçları aşağıdadır:

Buna göre, AKP’nin oylarında kendi daha önceki oy oranına göre %10’un üzerinde, 6 puanlık bir düşüş olmakla beraber, oylarını büyük ölçüde koruduğu, CHP’de kayda değer bir değişim olmamakla beraber, MHP ve HDP’nin ise yükselişte oldukları görülmektedir. Seçimin anahtar partisi konumunda yer alan HDP, barajın hemen altında yer almaktadır. HDP’nin barajın neresinde yer alacağı konusunda yurtdışından gelecek oylar ve katılım oranı gibi faktörlerin de hayati rol oynayacağıgörülmektedir.

Modelin sonuçlarına bakılırken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadir.

Öncelikle modelin en büyük varsayımı şirketlerin geçmiş başarısının şimdiki başarılarına denk olacağı ve CHP’yi geçmişte aldığı oydan yüksek tahmin etmiş bir şirketin ortalama aynı oranda sapmayı tekrarlayacağıdır. Bu tabii ki makul bir varsayım olmakla beraber yüzde yüz doğru sonucu vermeyebilir.

CHP’nin modelde anket şirketlerinin şu anki tahminlerinden ortalama olarak düşük çıkmasının asıl sebebi de bu varsayımdan kaynaklanmaktadır. 2011 ve 2014 yerel seçimlerinde anket şirketleri genel olarak CHP oyunu olduğundan yüksek tahmin etmiştir. Model, benzer bir durum olması durumunda, CHP oyunun ne olacağını bize göstermektedir. Bundan dolayı da bu varsayımı göz ardı edip mutlak değer sapması aldığımızda CHP oyu modelimizde bir puan kadar yükselererek yüzde 26 seviyelerine gelmektedir.

Modelin cevap veremedeği önemli bir nokta ise yurtdışından gelecek oylardır. Modelin buna cevap verememesinin temel nedeni anket şirketlerinin yurt dışı seçmenini anketlerinde değerlendirmemeleri ve ayrıca bu seçimde yurtdışı katılımında beklenen ama miktarı tahmin edilemeyen artıştır. Bu seçimde beklenen yüksek yurtdışı katılımı yurt dışında gennellikle yurt içinden daha fazla oy alan partilerin bu modelde oylarının düşük gözükmesine sebep olmaktadır. Bu durumun en çok HDP’yi etkilemesi beklenmektedir.

Kısaca, model HDP’yi baraj altında gösterse de yurt dışı oyları düşünüldüğünde HDP ya barajı geçmekte ya da en azından göründüğünden daha yakındemek doğru olacaktır.

21 Mayis tarihli secim modelimizin sonuclarina gore, D’Hondt simulasyonu yapilarak hesaplanan milletvekili sayilari asagidaki gibidir:

Bu sonuçlara göre, HDP’nin istediği yurtdışı oylarını alamaması ve önümüzdeki iki haftalık dönemde oylarında bir artış yakalayamaması durumunda, AKP rahat bir şekilde iktidar olmakta, hatta anayasa değişikliklerini referanduma götürmek için gereken 330 sayısını da aşmaktadır. Diğer partilerin oyu aynı kalıp, HDP %10 oy aldığında ise, HDP 57 milletvekili çıkarmakta ve bu milletvekilliklerinin 50’sı AKP’den gelmektedir. İki aylık ölçümlerimiz boyunca, HDP’nin %10 oy aldığı senaryo için yapılan simülasyonlarda AKP ilk kez koalisyon sınırı olan 276’ya bu denli yaklaşmış görünmektedir.

Son olarak, modelimizin son iki aylık sonuçlarını içeren RADAR Genel Seçim Barometresi’ni de sizlerle paylaşmak istiyoruz:

Partilerin oylarındaki son iki aylık trendleri gösteren barometreye göre, AKP her ne kadar ciddi bir kan kaybı yaşamamış görünse de, oylarında tutarlı bir düşüş gözlemlenmektedir. CHP %25 bandında stabilize olmuş görünürken, son dönemde pozitif bir ivme yakalamıştır. MHP ve HDP oyları ise genelde tutarlı bir yükseliş eğilimi göstermektedir.

Seçimlere yaklaştıkça örneklemimizdeki 11 şirketin yeni anket sonuçları açıklamaya devam etmelerini bekliyoruz. Bu veriler açıklandıkça modelimizi güncelleyecek ve sonuçları haftalık olarak yayınlayacağız. Yeni anketlerle birlikte modelin sonuçlarında da kayda değer değişiklikler olabileceği unutulmamalıdır. Mesela A&G ve Optimar çok uzun süredir anket yayınlamamıştır ve bu iki şirketin sonuçlarını güncellemesiyle model ciddi olarak farklı sonuçlar verebilir.

Radar Politik Analiz – Mehmet Mert ve Kaan Ülgen

ETİKETLER:
YORUMLAR - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.