Türkiye’de Siyasi Partiler

03.01.2015
2.948
A+
A-


Türkiye'deki Siyasi Partiler

Siyasi Partiler, aynı amaç doğrultusunda toplanan insanlar tarafından, yönetimde söz sahibi olma hedefiyle kurulan örgütlerdir. “Parti” sözcüğü, Fransızca kökenli bir sözdür ve dilimize yerleşmiştir. Eskiden “Fırka” adıyla anılan Siyasi Partiler, tüm dünya’da olduğu gibi ülkemizde de belirli ideolojilere ve yönelimlere sahiptir. Bunlar:

Muhafazakâr Partiler
Sosyal Demokrat Partiler
Milliyetçi Partiler
Sosyalist Partiler
Komünist Partiler
Faşist Partiler
Anarşist Partiler
İslamcı Partiler
Feminist Partiler
Çevreci Partiler’dir.

Çok partili parlamenter sisteminin egemen olduğu Türkiye’de, %10 barajını geçen siyasi partiler TBMM’ye girerek, temsil hakkı kazanmaktadır.

Siyasal partiler, Anayasa ve yasalara uygun olarak; milletvekili ve genel yönetim seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propogandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak, demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere örgütlenen tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Anayasa’da demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak nitelenen siyasal partiler, ulusal iradenin oluşmasına aracılık etmektedirler. Teorik olarak herhangi bir partiye mensup olmadan bağımsız adaylık koyma imkanı vardır. Ancak, günümüzde bu yolu kullanmak çok güçtür. Çünkü milli iradenin temsil esasına dayalı olarak gerçekleşmesi, siyasal partileri güçlendirmiş, siyasal yaşama egemen kılmıştır.

Siyasal partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz;suç işlenmesini teşvik edemez. Anayasa, siyasi parti faaliyetlerinin demokrasi ilkelerine uygun olarak yasayla düzenlenmesini emretmektedir.

Siyasi Partiler Kanunu, partilerin kurulmasını faaliyetlerini, yasakları ve bu yasaklara uymamanın yaptırımını (kapatma dahil) düzenlemektedir. Anayasa’nın 69. maddesine göre, temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz, kapatılan partinin yöneticileri beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi , yöneticisi ve denetçisi olamaz. Siyasi parti kapatma davaları Anayasa Mahkemesi’nde görülür.

ETİKETLER:
YORUMLAR - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.